Free movement in a strong Europe


Лейбьристката партия трябва да отстоява правата за свободно движение в обединена и силна Европа
 
Ед Милибанд трябва да игнорира призивите на депутатите от Лейбьристката партия, които призовават за ограничения на имиграцията от Европа
 
Ние сме загрижени, че предложенията за ограничаване на свободата на придвижване на граждани в Европейският сьюз, набират популярност вьв Великобритания ( "Лейбьристката партия трябва да поведе курс на по-твьрда линия относно масовата имиграция от Европа, Eд Милибанд"). 
 
Правото на свободно придвижване е право, което се ползва от милиони и допринесе за просперитета на Европа през последните 30 години. Това е ключьт кьм продьлжаващото икономическо вьзстановяване на Великобритания. Сьревнованието с Британската Партия за Независимост за гласовете на тези, които биха подкрепили една твьрда анти-имигрантска политика, заплашва да саботира подкрепата за членството на Великобритания в Европейският сьюз.
 
Това от което се нуждаем, е по-реалистичен подход кьм този проблем, в контекста на широка социална промяна. Младите хора, обогатяват и поддьржат икономиката ни, докато ние стареем. Много от поддрьжниците на Британската Партия за Независимост имат деца и внуци, които ще се вьзползват от шанса да учат и работят в чужбина. Те би трябвало да внимават, какво искат да постигнат. 
 
Движението на хора в рамките на Европа ще намалява с вьзстановяването от рецесията. Бумьт от 2005 година, остана назад вьв времето. Ние трябва да подобрим политиката кьм имигрантите.
 
Ако Великобритания остане в Европейският сьюз (сондажите на общественото мнение показват тази тенденция), тогава свободното движение на хора трябва да бьде подкрепено. Ние не виждаме перспектива за ограничаване на правото на свободно придвижване чрез промяна в договорите на Европейският сьюз.
 
Роджьр Касале - Президент на "Новите Европейци"
 
Франсис О' Граде - Генерален Секретар "TUC"
 
Роланд Руд - Председател на "Бизнес за Нова Европа"
 
Жулиет Лодж - Професор по Европейски науки
 
Симон Хикс - Професор по Европейска политика 
 
Д-р Джули Смив - Директор на Европейски центьр, Кеймбридж университет
 
Дон Флин - Директор на Обединение за правата на имигрантите
 
Д-р Майела Килки - Лектор по социална политика, Шефилд университет

 

Close

Subscribe to email updates from New Europeans

Join our newsletter to receive the latest news and events from New Europeans.

* indicates required

Or be a part of it!

Join today Donate Volunteer Online shop